Veletrh vědy a výzkumu 2014 - testování Mensy

Aktuálně je registrováno 200 zájemců.

(Nutné potvrdit)Datum vyplňte ve formátu DD-MM-RRRR.


Všechny termíny testování probíhají na PřF UP (Třída 17.listopadu) v pátem patře, učebnách 5.006 a 5.007.
Testování probíhá za zvýhodněnou cenu 150,-Kč.
Pro prvních 200 registrovaných zájemců ve věku 5 až 18 let je testování zdarma.

!!! u dětí do 15 let je k testování nutné přinést vytištěný a vyplněný souhlas s testováním