Současná chemie: Miroslav Strnad - Inhibitory cyklin-dependentních kinas jako nová protinádorová léčiva

Vložil: 18. březen 2014 - Martin Višňa

Letošní cyklus přednášek Současná chemie zahájil profesor Miroslav Strnad, který je vedoucím Laboratoře růstových regulátorů, společného pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Podívejte se na záznam přednášky.

Autor: Oddělení komunikace UP

Komentáře

Další články: