Studenti přírodních věd zviditelnili svůj obor i fakultu, dočkali se stipendia

Vložil: 14. prosinec 2013 - Martin Višňa

Projekty věnované propagaci studia zoologie na školách, překladatelskému maratonu vědeckých videí z angličtiny do češtiny či představení Volyňských Čechů obhajovali v pátek na přírodovědecké fakultě účastníci projektu Hýčkejte svou Alma mater.

Autor: Martina Šaradínová / Foto: Martina Šaradínová

Mezi šest projektů komise rozdělila 30 tisíc korun. „Smyslem je zvýšit patriotismus studentů a přimět je k tomu, aby se zajímali o to, jak fakulta vypadá a funguje a jaké o nás panuje povědomí, zejména na základních a středních školách. Témata mají široký záběr, každoročně se přihlásí kolem pěti účastníků. Popularizují svůj obor na školách, chystají výstavy,“ uvedl proděkan pro vnější vztahy a člen hodnotitelské komise Miloslav Dušek.

 

Šance naučit se zpracovat projekt

Hned na dvou projektech se podílel Evžen Tošenovský. Společně s kolegyní Monikou Kukalovou propagovali na základních a středních školách studium zoologie. Žáky a studenty seznamovali se životem netopýrů a plchů. „Snažili jsme se přednášky oživit promítáním videí i dokumentárního filmu. Největší úspěch vždy měla demonstrace handicapovaných živočichů, oblíbená byla i demonstrace budek pro netopýry a plchy,“ konstatovala během obhajoby Kukalová.

 

Tošenovský se podílel i na instalaci dvou tříkomorových budek pro ohrožené rorýsy na budově fakulty. Prostřednictvím webkamery bude možné v jednom hnízdišti sledovat ptačí obyvatele online. Rorýsi by měli zahnízdit na jaře.

 

„Mám zkušenosti z předchozích ročníků Hýčkejte svou Alma mater. Je to pro studenty možnost naučit se, jak podávat projektové žádosti, zpracovat harmonogram a rozpočet. Je to dobrý start pro budoucí složitější projekty. Myslím si, že v současné době je už nezbytností toto umět. Dalším důvodem mé účasti bylo to, že máme projekty, které si propagaci a popularizaci zaslouží,“ řekl Tošenovský.

 

Splatil dluh Bosně a Hercegovině

Svůj projekt obhajoval i Miloš Čapek, který strávil několik měsíců na studijním pobytu v Mostaru. Zalíbilo se mu tam natolik, že se rozhodl následně Bosnu a Hercegovinu propagovat jako turistický cíl. Připravil výstavu fotografií, s prezentacemi vystoupil na fakultě i několika školách. „Měl jsem se v Bosně a Hercegovině dobře a pociťoval jsem vůči této zemi určitý dluh. Proto jsem zpracoval projekt na její propagaci, představení jejích problémů i podmínek pro studium. Chtěl jsem tak podnítit i další studenty geografie k cestování. Domnívám se, že zájem z jejich strany není dostatečný,“ uvedl student.

 

Studentka Olga Ryparová přiblížila překladatelský maraton Khanovy akademie, který se na fakultě uskutečnil. „Zúčastnilo se ho šedesát pět lidí a během jednoho dne přeložili čtyřicet vědeckých videí. Akci bych určitě ráda zopakovala,“ uvedla Ryparová. S problematikou Volyňských Čechů seznamoval zájemce na fakultě i na školách projekt studentky Kateřiny Ničové. Kromě fotografií představila i originální látkové mapy, dokumentární film a během prezentace na fakultě nechyběla ani ochutnávka pravého ukrajinského boršče. Obhajoby se kvůli zahraničnímu pobytu nezúčastnil Radim Knob, který ve svém projektu nabídl výstavu fotografií z Austrálie. 

Komentáře

Další články: