Olomoucká genobanka opatruje unikátní kolekci česneku

Vložil: 16. listopad 2013 - Martin Višňa

Genetický materiál zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin z tuzemska i střední Evropy opatruje ve svém genofondu Výzkumný ústav rostlinné výroby, který je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Autor: Martina Šaradínová / Foto: Martina Šaradínová

Celkem uchovává přes 11 200 položek rostlin. Světově unikátní je například kolekce dlouhodenního vegetativně množeného česneku s 648 položkami. 

 

„Máme asi deset tisíc položek zelenin, zbytek jsou aromatické, kořeninové a léčivé rostliny. Jedná se o rostliny, které rostou nebo jsou pěstovatelné v podmínkách střední Evropy. Současně zabezpečujeme přednostně odrůdy, které vznikly na území České republiky. Původní české materiály ale v kolekci tvoří menšinu,“ řekl vedoucí pracoviště Karel Dušek.

 

Odborníci se o genetický materiál nejen starají, ale mohou ho bezplatně poskytovat vysokým školám, vědeckým pracovištím či šlechtitelům, například za účelem jeho dalšího šlechtění. Část genetického materiálu putuje do partnerských genobank a další tvoří jakousi „železnou zásobu“ pro případ nepředvídatelných událostí.

 

Péče o genetické zdroje je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. Cílem je zachovat rozmanitost planých i kulturních rostlin. Olomoucká genobanka se zaměřuje na zeleninu, aromatické, kořeninové a léčivé rostliny. Jiné genobanky shromažďují například ovoce, obilí či teplomilné dřeviny.

 

Semena posílají i nadšenci

Nové přírůstky starých krajových odrůd, kulturních i planých rostlin získávají odborníci sběry v tuzemsku, při mezinárodních expedicích nebo výměnou z jiných genobank či botanických zahrad. Materiál si do genobanky ukládají také šlechtitelské firmy, ale různé zajímavosti často předávané a uchovávané z generace na generaci zasílají i drobní pěstitelé. Pak přichází na řadu mravenčí práce odborníků.

 

„Získaný semenný materiál přesejeme. V průběhu vegetace se rostliny popisují a hodnotí. Tyto informace se evidují a jsou veřejně přístupné, takže je mohou využívat například šlechtitelé, jimž ušetříme práci. Semena z vypěstovaných rostlin jsou po sklizni a jejich vyčištění a dosušení uložena do standardních podmínek, což je minus osmnáct stupňů Celsia“ doplnil Dušek.

 

Samosprašné rostliny se pěstují volně bez prostorové izolace. Pro udržení diverzity vzorku je potřeba uložit do čtyř kolekcí minimálně čtyři tisíce semen. Cizosprašné rostliny se naopak musí pěstovat v technických izolátorech, tedy malých sklenících se zajištěným opylovacím servisem. Pro uložení do genetické banky je u cizosprašných druhů nutné získat minimálně 12 tisíc semen ve čtyřech kolekcích.

 

Kvůli opylování cizosprašných rostlin se odborníci navíc začali věnovat chovu včel. „Do každého izolátoru dáváme úlek s dvěstěgramovým oddělkem včel s feromonovou matkou. Tyto včely zabezpečují opylování a tím nedochází k nežádoucímu opylení pěstovaných genetických zdrojů cizím pylem z příbuzných rostlin z vnějšího prostředí. Dříve se opylování rostlin dělalo ručně, využitím oddělků včel při množení osiva jsme nahradili práci asi dvaceti zaměstnanců,“ doplnil Dušek.

 

Unikátní česnek i konopí

K raritám pracoviště patří například kolekce dlouhodenního vegetativně množeného česneku. Druhá kolekce krátkodenního vegetativně množeného česneku se nachází při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. „Česnek se musí každý rok vysadit a sklidit, sadbu nelze ukládat dlouhodobě. Snažíme se o uchování genofondu pomocí metody kryokonzervace – zamrazení v dusíku. Ale to je finančně dost náročná metoda a nedaří se také u všech genotypů česneku. Kolekce česneku představuje jednu z nejdražších a nejnáročnějších kolekcí na našem pracovišti, “ vysvětlil Dušek.

 

Od loňského roku pracoviště nově shromažďuje i materiál ke šlechtění léčivého konopí určeného pro farmaceutické účely. „Naším cílem je vytvořit kolekci s určitým obsahem léčivých látek, která by měla tvořit páteř pro výběr konopí pro léčbu konkrétních nemocí,“ řekl Dušek.

Komentáře

Další články: