PopUP aneb Když fakulty spolupracují a na rektorátu vznikne malá „reklamka“

Vložil: 1. červenec 2014 - Martin Višňa

Neděláme z vědy vědu. Toto motto v uplynulých dvou letech ve spojení s nejrůznějšími popularizačními aktivitami přesvědčilo veřejnost, že vědci nejsou podivíni zavření v laboratořích.

Autor: Martin Višňa / Foto: Martin Višňa

Tagy článku:

Přestože evropský projekt zkráceně zvaný PopUP právě skončil, s mottem i populárně podanou vědou se veřejnost bude setkávat nadále. 

 

Na začátku všeho byly aktivity popularizující výsledky vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, zejména na přírodovědecké, která pořádala přírodovědné jarmarky nebo Univerzitu dětského věku, a filozofické, která hostí tradiční festival populárně-vědeckých snímků Academia film Olomouc a kde se mimo jiné zabydlel formát neformálních přednášek Science Café. Chyběl však komplexní celouniverzitní systém medializace a popularizace. Právě proto vznikl na přelomu let 2011 a 2012 projekt Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny.

 

„Do projektových aktivit se zapojily všechny fakulty, i když některé třeba méně intenzivně. Myslím si ale, že jsme projekt nastavili dobře, že se centrální řízení s koordinátory a garanty aktivit na fakultách osvědčilo,“ uvedl hlavní řešitel projektu a současně proděkan přírodovědecké fakulty Roman Kubínek.

 

V čele projektu s ním stanul vedoucí oddělení komunikace Radek Palaščák. „Díky projektu jsme poprvé mohli pro propagační a marketingové aktivity univerzity využít finanční zdroje ve výši, v jaké si to tato oblast zaslouží. Vznikla nám na oddělení taková malá ‚reklamka‘. A fungovala opravdu skvěle,“ komentoval jeden z přínosů projektu Palaščák.

 

Spolupráce fakult

 „Ještě nyní, po dvou letech pravidelného setkávání s kolegy z fakult, občas žasnu nad tím, jakým potenciálem univerzita disponuje. Bylo mi ctí a obrovskou inspirací spolupracovat se všemi,“ řekl šéf oddělení komunikace.

 

Mezifakultní spolupráci si pochvalují také jednotliví koordinátoři. Podle proděkanky lékařské fakulty Elišky Sovové byl projekt úžasnou příležitostí skamarádit se s ostatními fakultami, Jaroslav Franc z teologické fakulty si zase cení možnosti naučit se fakultu prezentovat nejen v rámci univerzity, ale i tváří v tvář veřejnosti. Na právnické fakultě byl projekt zase jedním z faktorů, které vyústily ve vytvoření tamního PR oddělení.  

 

Výjezdy, kavárny, děti, veletrhy

Právě právnická fakulta využila možnosti a uspořádala za podpory projektu sérii veřejných přednášek v kavárnách věnovaných novému občanskému zákoníku. Medici se soustředili na antivakcinační hnutí, výrobu léčiv nebo problematiku AIDS, série Science Café se během dvou let tematicky rozkročila od nezdravého životního stylu školáků, přes záchranu nosorožců až k pohledu do minulosti vesmíru. Šíří disponovala také nabídka výjezdních přednášek pro základní a střední školy, kterých se uskutečnilo na pět set.

 

Čtyři stovky dětí poodhalily taje řady vědních oborů a odnesly si z Dětské univerzity svůj první vysokoškolský diplom, nepočítaně lidí navštívilo popularizační prezentace na Noci vědců, Majálesu UP nebo třeba na jarní Floře Olomouc. Tisíce lidí se také zastavily u kontaktního místa UPoint ve Vlastivědném muzeu. Přes tisícovku článků, reportáží a fotogalerií z akcí obsáhl projektový web a vznikl také portál na podporu aktivního životního stylu Radost z pohybu a Virtuální lékařský dům zaměřený na podporu zdraví. Kromě toho prošly desítky akademických pracovníků kurzy popularizace. Vyvrcholením projektu byl nedávný Veletrh vědy a výzkumu, který nabídl více než stovku naučných a zároveň zábavných prezentací.

 

„Využili jsme každou volnou chvíli, abychom mohli na aktivity projektu z Přerova dorazit. Největší přínos vidím v rozvoji Dominika a jeho nadání, v podpoře jeho zájmu o vědu. Jako rodiče nadaného dítěte musíme neustále vyhledávat aktivity, které jsou zajímavé, nápadité, atraktivní pro jeho přemýšlivou hlavičku, a především dostupné v okolí. PopUP nám v tomto ohledu velmi pomohl,“ uvedla matka jednoho z absolventů Dětské univerzity Ivana Smětalová.

 

Co bude dál?

Právě Dětská univerzita je jednou z aktivit, které budou pokračovat i přes konec projektu. „Skoro bych řekl, že si ani nemůžeme dovolit ji zastavit, protože zájem veřejnosti je velký. Už nyní běží registrace na zimní semestr,“ prozradil Roman Kubínek.

 

Podle Radka Palaščáka se počítá také s pokračováním kontaktního místa UPoint, v nějaké formě se bude i nadále konat také Veletrh vědy a výzkumu. Již nyní je znám termín příštího ročníku – 19. a 20. června. Zájemci o zábavný svět vědy ale nemusí čekat celý rok, už 26. září se uskuteční Noc vědců, akce, při níž mohou navštívit vědecko-výzkumná pracoviště po setmění. 

Komentáře

Další články: