Stovka nových absolventů, malí vysokoškoláci promovali

Vložil: 1. květen 2014 - Martin Višňa

Své první vysokoškolské diplomy včera v Moravském divadle převzali studenti Dětské univerzity. Slavnostní promocí tak vyvrcholilo jejich tříměsíční studium, během něhož sbírali vědomosti, zkušenosti a zážitky na fakultách Univerzity Palackého.

Autor: Martin Višňa / Foto: Martin Višňa

Tagy článku:
Dětská univerzita

Děti během letního semestru odhalily tajemství volného času i důležitosti hygieny rukou, nahlédly pod pokličku rodinného práva či ekonomie, zahrály si na fyziky a chemiky a v neposlední řadě si také zasportovaly.

 

„Musím říct, že vám tak trochu závidím. My jsme si studium na vysoké školy nanečisto vyzkoušet nemohli, naopak jsme museli rovnou skočit do vody a začít plavat. Věřím, že vám absolvování Dětské univerzity aspoň trochu přispělo k zorientování se v tom, co byste vlastně chtěli v životě dělat, byť je vám ještě málo let,“ pronesla ve své krátké řeči prorektorka Jitka Ulrichová.

 

Vzkaz uchazečům

Kromě prorektorky popřáli absolventům spoustu nejen studijních úspěchů v životě také zástupci fakult. Proděkan přírodovědecké fakulty Roman Kubínek zároveň z pozice hlavního řešitele končícího projektu Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny, za jehož podpory výuka pro děti probíhala, ubezpečil potenciální uchazeče, že Dětská univerzita nekončí.

 

„Mám velkou radost z toho, jaký úspěch Dětská univerzita má, a také z toho, že ze všech fakult jednoznačně zaznělo, aby pokračovala, stejně tak pan rektor tento projekt pro děti podporuje a podpoří. Bez ohledu na to, jestli Dětská univerzita získá finanční podporu z prostředků některého projektu, Univerzita Palackého ji bude udržovat nadále,“ prozradil Kubínek.

 

 

Ceremoniál s úsměvem i verši

Samotné předávání diplomů se neslo jako tradičně v uvolněném duchu. Děti odevzdávaly obrázky svých nejoblíbenějších přednášek, představitelé fakult se jich mohli tázat na doplňující otázky anebo naopak se mohli absolventi ptát hodnostářů. Proděkanka právnické fakulty Gabriela Halířová tak například recitovala část básně a některé otázky směřovaly i k rodičům v publiku.

 

Slavnostní ceremoniál vyvrcholil společným zpěvem hymny Gaudeamus Igitur, ještě předtím se za absolventy chopila slova Viktorie Ondračková, která poděkovala všem, kteří se na přípravě Dětské univerzity podíleli.

 

„Jsem vděčná za to, že pokud budu jednou studovat na vysoké škole, tak už vím, jak studium vypadá, také jsem poznala nové kamarády. Každý by si měl Dětskou univerzitu vyzkoušet. Nejvíc se mi líbila přednáška o chemii, ve které jsme dělali různé pokusy, nejlepší z nich byla kouzelná zahrádka, která vyrostla z krystalů,“ uvedla páťačka, která od září bude navštěvovat víceleté gymnázium v Bílovci.

 

Nejoblíbenější chemie a víceboj

Viktorií zmíněná chemie a pak také sportovní víceboj Radost z pohybu se nejčastěji objevovaly na obrázcích, ve kterých děti ztvárňovaly svou nejoblíbenější přednášku. Jednoduché chemické pokusy, které si děti mohou samy vyzkoušet, patří k favoritům mezi přednáškami již od prvních semestrů univerzity pro děti.

 

Během uplynulých dvou let ovšem u malých vysokoškoláků bodovala také polní nemocnice organizovaná lékařskou fakultou, sportovní aktivity handicapovaných nebo třeba přednáška právnické fakulty nazvaná Banánová republika, během níž se děti vžily do role politiků a obhajovaly stavbu dálnice přes les.

 

Právě před dvěma lety přitom došlo k rozšíření původní aktivity přírodovědecké fakulty na ostatní fakulty a nově vzniklá Dětská univerzita se stala součástí projektu Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny, jehož cílem je popularizace vědy a výzkumu na olomoucké univerzitě. Tento projekt vyvrcholí ve dnech 20. a 21. června Veletrhem vědy a výzkumu a chybět na něm nebudou ani některé osvědčené aktivity z Dětské univerzity. 

 

Fotogalerie

 

Komentáře

Další články: