O novém občanském zákoníku při kávě...

Vložil: 27. duben 2014 - Martin Višňa

O soukromí, osobnosti a médiích v pojetí nové právní kodifikace promluví v pondělní vědecké kavárně Ivo Telec. Zahájí tím sérii čtyř vědeckých kaváren s právními tématy o každodenních záležitostech souvisejících s novým občanským zákoníkem.

Autor: Milada Hronová / Repro: Žurnál UP

Jak změnil nový občanský zákoník ochranu soukromí? Myslíte si, že vás mohou ostatní nahrávat a fotit? A domníváte se, že je k tomu nutný váš souhlas? Změnilo se něco v ochraně soukromí osob, jejichž život je propírán v médiích? A co s tím, když je způsobena škoda na zdraví? Víte, jak se bránit a co vlastně můžete po škůdci požadovat? Na tyto a řadu dalších otázek se bude snažit odpovědět profesor Telec.

 

Ivo Telec působí jako advokát, člen rekodifikační komise a zároveň i vedoucí Katedry občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého.

 

Vědecká kavárna nazvaná Osobnost, soukromí, média: Nový občanský zákoník se koná v pondělí 28. dubna v Café 87 od 19 hodin.

Komentáře

Další články: