O projektu

ke stažení zde ›››

Kontakty:

Roman Kubínek
hlavní řešitel projektu
roman.kubinek@upol.cz

Radek Palaščák
vedoucí Oddělení komunikace UP
radek.palascak@upol.cz

Martin Višňa
redaktor webu
martin.visna@upol.cz

Logolink EU

Hlavním cílem projektu Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny je zavedení celouniverzitního systému aktivit zaměřených na popularizaci a propagaci výsledků vědy a výzkumu, prováděných na univerzitě. Projekt si klade za cíl interaktivní formou prezentovat možnosti vědy, výzkumu a vývoje na Univerzitě Palackého, jejich výsledky a přínos pro dané segmenty společnosti u zvolených cílových skupin v kontextu posílení jejich zájmu o aktuální či budoucí zapojení do vědecko-výzkumných činností.

K dosažení tohoto cíle slouží sedm klíčových aktivit projektu.

Klíčová aktivita 1: Věda a výzkum na klíč
V rámci klíčové aktivity je vytvářena celouniverzitní nabídka výjezdních přednášek, seminářů nebo workshopů zaměřených na představení nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků ve škále oborů pěstovaných na Univerzitě Palackého s důrazem na aktivní zapojení cílové skupiny, kterými jsou žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol, resp. také jejich učitelé.

Nabídku přednášek najdete v záložce Věda do škol.

Klíčová aktivita 2: Olomoucký veletrh vědy a výzkumu – věda v ulicích města
Cílem aktivity je zorganizovat a garantovat pravidelné opakování rozsáhlé populárně-vědecké aktivity v ulicích města Olomouc, v interiérech odborných pracovišť Univerzity Palackého a na dalších místech, kde se nabídka popularizovaných vědecko-výzkumných aktivit představuje veřejnosti. Záměrem je propagace nejvýznamnějších vědecko-výzkumných aktivit všech součástí univerzity.

Informace o veletrhu a vědě v ulicích najdete zde.

Klíčová aktivita 3: Dětská univerzita UP
Celouniverzitní cyklus přednášek pro děti od 8 do 12 let, realizovaný ve dvou semestrech během akademického roku. Přednášky tematicky pokrývají nejdůležitější a pro danou cílovou skupinu nejzajímavější oblasti v návaznosti na obory pěstované na Univerzitě Palackého.

Harmonogram výuky, fotogalerie z přednášek a další najdete v záložce Dětská univerzita.

Klíčová aktivita 4: UPoint
Smyslem aktivity je technicky a personálně zajistit a zřídit informační místo ve Vlastivědném muzeu, otevřený prostor pro setkávání zájemců o vědu a výzkum na Univerzitě Palackého napříč cílovými skupinami projektu PopUP. Vedle informování zájemců UPoint taktéž realizuje přednášky významných absolventů Univerzity Palackého a předních osobností nejen tuzemské vědy a výzkumu využitím formátu tzv. vědecké kavárny (Science Café či MediCafé).

Reportáže či fotogalerie z přednášek absolventů i významných hostů najdete zde.

Klíčová aktivita 5: Věda a výzkum online
Cílem aktivity je vznik interaktivního portálu, který na jednom místě soustředí výsledky a informace z oblasti vědy a výzkumu na Univerzitě Palackého v popularizované formě a který je elektronickou bránou do této oblasti. Zároveň jde o platformu pro prezentací výstupů všech klíčových aktivit projektu.

Pod hlavičkou klíčové aktivity vznikají také dva specializované portály Radost z pohybu a Virtuální lékařský dům.

Klíčová aktivita 6: Medializace a propagace vědy a výzkumu
Průřezová aktivita projektu a nezbytná součást všech ostatních klíčových aktivit. Jejím hlavním cílem je zabezpečení tvorby obsahů popularizačních a mediálních sdělení na všech úrovních projektu. Důležitým předpokladem je přitom vybudování redaktorského týmu zaměřeného na profesionální tvorbu a komunikaci psaných, zvukových a audiovizuálních produktů (zpráv, videoklipů, studijních opor) srozumitelných jednotlivým cílovým skupinám. Zároveň realizuje propagačně-informační kampaně oslovující vybrané cílové skupiny.

Klíčová aktivita 7: Vzdělávání v komunikaci a popularizaci vědy a výzkumu
Cílem je vytvořit ucelený systém vzdělávání v popularizaci vědy a výzkumu pro studenty doktorských studií, akademické i další pracovníky Univerzity Palackého.

Potřebné informace ke kurzům naleznete zde.

Projekt Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny (PopUP) je financován Evropským sociálním fondem v ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.