Den otevřených dveří 2013

Den otevřených dveří - plakát Studuj UPOL Průvodce uchazeče Facebook

Víc než studium


Že je Univerzita Palackého něco víc než jen studium, se budou moci přesvědčit všichni, kteří se v současné době rozhodují, jakou vysokou školu studovat. Právě jim se totiž v sobotu 23. listopadu otevřou dveře všech osmi fakult Univerzity Palackého, přičemž se chystají nejen bloky informací o studiu, ale i celá řada zajímavých akcí.


Kdy: sobota 23. listopadu od 9 do 14 hodin

Kde: všechny fakulty UP – viz mapa


Web: www.studuj.upol.cz.


Autobusová linka: jízdní řád (PDF).


Tisková zpráva (připravuje se).

Program
Aktivita/pracoviště Popis Fakulta
Katedra křesťanské výchovy Prezentace sociální pedagogiky, pomůcek k výuce, odborné literatury, diskuse se studenty. Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22
Katedra křesťanské sociální práce Prezentace oborů Charitativní a sociální práce a Mezinárodní humanitární a sociální práce, projekce tematických filmů, diskuse. Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22
Caritas VOŠs Olomouc Výstava fotografií studentek – Kmen Kathkaris, prezentace zahraničních praxí v Makedonii a Indii, workshop o fair trade a ochutnávka férového čaje a kávy. Caritas VOŠs Olomouc, nám. Republiky 3
Informační blok FF UP V 10:00 a 11:30 v aule FF se zástupci vedení fakulty. Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10
Informační blok FTK UP V 9:00 a 11:00 hod. v aule FTK se zástupci vedení fakulty. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Aplikované pohybové aktivity Ukázky didaktických a kompenzačních pomůcek, prostorové orientace, boccia (pétanque handicapovaných), ukázky znakového jazyka. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Expediční projekt Prezentace projektu katedry rekreologie Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Fyzioterapie Možnost prohlídky katedry fyzioterapie, vyzkoušení nejrůznějších pomůcek. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
HBSC studie Prezentace výsledků mezinárodního výzkumu životního stylu dětí a mládeže. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Institut aktivního životního stylu Prezentace krokoměrů a jejich používání. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Katedra přírodních věd v kinantropologii Měření tělesného složení, diagnostika reakčních schopností, hodnocení zatížení nohy, fyziologické okénko. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Katedra společenských věd v kinantropologii Psychologické testy, sportovně-psychologická diagnostika. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Knihovna FTK Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Radost z pohybu & Indares.com Prezentace portálu a systému pro vyhodnocování pohybové aktivity. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Výstava modelů lodí a letadel Výsledky modelářské činnosti fakultního pedela Petra Šebesty. Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 115, Olomouc-Neředín
Centrum praktických dovedností Procvičování základních ošetřovatelských dovedností na speciálních modelech, nácvik fyziologického porodu, modely k péči o rodičku a novorozence. Dětská klinika Fakultní nemocnice (budova Q), ul. I. P. Pavlova
Ústav fyzioterapie Možnost prohlídky kineziologické laboratoře, prezentace výukových modelů kosterní a svalové soustavy lidského těla. Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6
Ústav ošetřovatelství Nácvik kardiopulmonální resuscitace, simulace modelu seniora – příchozí si vyzkouší omezení, které přináší seniorský věk. Dětská klinika Fakultní nemocnice (budova Q), ul. I. P. Pavlova
Informační blok LF UP V 9:30 a 11:30 ve Velké posluchárně se zástupci vedení fakulty. Lékařská fakulta UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3
Anatomické muzeum Možnost prohlídky muzea Ústavu normální anatomie. Lékařská fakulta UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3
První pomoc Nácvik první pomoci se studenty Všeobecného lékařství. Lékařská fakulta UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3
Zubní lékařství Ukázky správné péče o chrup se studenty Zubního lékařství. Lékařská fakulta UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3
Virtuální Den otevřených dveří Probíhá od 9 do 13 hodin ve virtuální budově fakulty v prostředí Second Life na adrese http://slurl.com/secondlife/twentyFIRST/58/237/2. V 10 a 12 hod. informační bloky o studiu, v 11 hod. workshop Centra prevence rizikové virtuální komunikace, prezentace Centra pomoci studentům se specifickými potřebami, nabídky celoživotního vzdělávání, projektu Seznamovák, videoprezentace fakulty. virtuální budova Pedagogické fakulty UP
Informační blok PF UP V 10:00 a 12:00. Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8
Prezentace aktivních studentských spolků na PF UP Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, budova B
Street Law Ukázka výuky v předmětu Street law (Právo pro každý den) - v 9, 11 a 13 hodin, trvání cca 45 min. Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, budova A
Studentská právní poradna Návštěva a povídání o první Studentské právní poradně v ČR, v 9 a 13 hod. Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, budova A
Videa ze soutěží v moot courtech Videozáznamy ze simulovaných soudních jednání. Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, budova B
Informační blok PřF UP V 9:00 a 11:00 v aule se zástupci vedení fakulty. Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12
Dveře geologie dokořán "Možnost prohlídky sbírek minerálů, fosilií a regionální geologie ČR, olomouckého Tyrannosaura rexe, dále učebny optické mikroskopie, laboratoře elektronové mikroskopie, expozice geofyzikálních přístrojů a techniky a prezentace fotografií z terénu v počítačové učebně." Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12
Geoinformatika – mapy, data, programy, aplikace Ukázky map a atlasů, jejich tvorby a užití, testování unikátního zařízení na sledování pohybu očí při práci s počítačem, předvedení dálkově řízeného zařízení pro fotografování krajiny z nízkých výšek, modelování zemského povrchu a procesů v krajině a prohlídku specializovaných učeben. Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 50
Katedra biochemie a laboratoře CRH Možnost prohlídky pracoviště katedry a Centra regionu Haná, výukových i výzkumných laboratoří, seznámení s řešenými výzkumnými tématy z oblasti molekulární biologie, biochemie, biotechnologií, bioinformatiky. Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 11, budova A, Olomouc-Holice
Katedra ekologie a životního prostředí Prezentace s výkladem a prostorem pro dotazy. Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12
Katedra experimentální fyziky Prohlídka laboratoře nanotechnologií se skenovacím elektronovým mikroskopem; ukázka chování magnetických nanočástic ve vnějším magnetickém poli, prohlídka a ukázky pokusů v laboratoři školních pokusů, prohlídka laboratoře elektroniky – předvádění robotu konstruovaného v rámci diplomové práce, prohlídka a ukázky pokusů v laboratoři atomové a jaderné fyziky, prohlídka a ukázky pokusů v laboratoři mechaniky a molekulové fyziky. Pro zájemce o obor Nanotechnologie bude zorganizována exkurze na pracoviště Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Holici. Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12
Katedra fyzikální chemie Ukázky použití výpočetní chemie ve 3D grafice společně s prohlídkou superpočítače s 1000 jádry CPU, prohlídka laboratoří zaměřených na přípravu a analýzu nanočástic. Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12
Katedra mezinárodních rozvojových studií Prohlídky prostor katedry, rozhovory s účastníky, fotogalerie. Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12
Katedra organické chemie Možnost prohlídky specializovaných laboratoří. Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12
Společná laboratoř optiky UP a AV ČR Propagační materiály k výzkumné činnosti. Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12