Kurzy PopUP

Vítejte na stránkách věnovaných vzdělávání pracovníků a studentů doktorských studijních programů Univerzity Palackého v oblasti popularizace výsledků vědy a výzkumu.

Cílem popularizace je poskytnutí informací široké veřejnosti a snaha vzbudit u společnosti zájem o vědecké obory, získat pro ni další finance a potenciální vědce.

Vzdělávací kurzy, které vznily v rámci evropského projektu "Univerzita Palackého - centrum vědy pro všechny" (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0011), jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti popularizace a mediální prezentace výsledků výzkumu a vývoje v nejrůznějších oblastech bádání.

Studentům doktorských studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci se kromě vlastního zvýšení dovedeností v oblasti prezentačních a mediálních dovedností otevírá i snazší možnost zapojení se do přípravy a realizace projektových aktivit prostřednictvím zvýšení lektorských či organizačních dovedností.

Pro podrobné informace se můžete obrátit na: katerina.markova@upol.cz nebo hana.maresova@upol.cz,

NOVINKA - otevřeny kurzy i pro studenty navazujících magisterských programů.

Písemný projev

Kurz zaměřený na rozvoj dovedností v oblasti písemného projevu (odborné texty, úprava písemností, slohové postupy a útvary, nejčastější nedostatky, pravopisné záludnosti atd.).

Garant části Psaný projev: doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc., Katedra českého jazyka a literatury PdF UP, e-mail: Milena.Krobotova@seznam.cz
Místo konání prezenční části kurzu: budova Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc, Katedra českého jazyka a literatury, počítačová laboratoř P24 (2. poschodí).

Mluvený projev

Kurz zaměřený na rozvoj dovedností v oblasti mluveného projevu (komunikace a jazyková kultura, příprava a realizace projevu, spisovná výslovnost, zvukové prostředky jazyka, verbální a neverbální komunikace, dějiny rétoriky, slohové postupy a útvary v mluvené komunikaci ad.).

Garant části Mluvený projev: doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc., Katedra českého jazyka a literatury PdF UP, e-mail: Milena.Krobotova@seznam.cz
Místo konání prezenční části kurzu: budova Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc, Katedra českého jazyka a literatury, počítačová laboratoř P24 (2. poschodí).

Audiovizuální technika

Kurz zaměřený na práci s audiovizuální technikou (audiovizuální kompozice, publicistika, práce se scénářem, vyjadřovací prostředky audiovizuální tvorby, práce s kamerou a dalšími technickými zařízeními, nácvik praktických dovedností při vytváření audiovizuálních materiálů ad.).

Garant části Audiovizuální technika: Ing. Mgr. Martin Müller, Rektorát UP - Referát audiovizuální techniky, e-mail: martin.muller@upol.cz
Místo konání prezenční části kurzu: Rektorát UP, místo bude upřesněno.